Garantie

Op alle bij Blokhutreus, Tuinhoutreus en Speeltuinreus bestelde producten zijn de standaard fabrieksgaranties van toepassing. Onder de standaard fabrieksgaranties vallen: onjuist of niet geleverde goederen, danwel afwijkend van het door de consument bestelde en/of het daadwerkelijk geleverde, onjuistheden zoals vervorming met onbruikbaarheid als gevolg, schade, zoals ( door en door ) scheuren en/of breuken die er tot lijden dat het product niet meer kan worden gebruikt. De onder hiervoor genoemde onjuistheden vallen onder de standaard garantie en zullen kostenloos worden verholpen d.m.v. reparatie/ herstel op locatie of nazending van missende of beschadigde onderdelen. Oneffenheden bij hout alszijnde natuurproduct vallen niet onder de standaard fabrieksgarantie zoals krommingen, scheuren, uitgevallen knoesten, etc. welke geen invloed hebben op bv. opbouw, gebruik of montage.

Om aanspraak te kunnen maken op de standaard garantie dient er binnen 3 dagen een duidelijke omschrijving van het probleem gemeld te worden welke voorzien is van duidelijke foto's van het manco. Indien door Blokhutreus, Tuinhoutreus, Speeltuinreus en/of de fabrikant/leverancier bepaald wordt dat de melding aannemelijk is zal deze alszijnde garantie worden behandeld en kostenloos worden opgelost met aandraagbare mogelijkheden. Schade door eigen toedoen alszijnde ondegelijk gebruik, montage of andere zaken vallen niet onder de standaard garantie. Voortvloeiende kosten alszijnde materiaal, transport, arbeidsuren, etc. komen dan ten laste van de koper.

Op alle door Blokhutreus, Tuinhoutreus en Speeltuinreus geleverde geimpregneerde goederen geld een standaard garantie van 5 jaar tegen houtrot.