Disclaimer

Disclaimer voor www.blokhut-reus.nl - www.tuinhout-reus.nl - www.speeltuinreus.nl


Blokhut- Tuinhout en Speeltuinreus (Kamer van Koophandel: 54618436), hierna te noemen Blokhutreus, verleent u hierbij toegang tot www.blokhut-reus.nl - www.tuinhout-reus.nl - www.speeltuinreus ("geldende voor alle websites") en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen. Blokhutreus behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide bestelling, cq. offerte via en/of van de Website.

Beperkte aansprakelijkheid

Blokhutreus spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op de Website aangeboden producten en/of diensten worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze producten en/of diensten kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Blokhutreus. In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende op de websites getoonde teksten en visuele uitingen liggen bij Blokhutreus, partners en leveranciers en mogen onder geen enkel beding worden gebruikt of verspreid zonder voorafgaande toestemming van Blokhutreus. Deeplinking vanaf onze websites is eveneens niet toegestaan, m.u.v. de op de websites aangeboden socialmedia-mogelijkheden. 

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.